Ferguson: Coutinho transfer saga 'disappointing' to see

Ferguson: Coutinho transfer saga 'disappointing' to see