Poyet: 'Conte, Klopp cannot stand still'

Poyet: 'Conte, Klopp cannot stand still'