Hayatou snoozes during speeches

Hayatou snoozes during speeches