WTA Charleston: Quarter-final round-up

WTA Charleston: Quarter-final round-up