LeBron makes three on half-time buzzer

LeBron makes three on half-time buzzer