• 732 - Suryakumar Yadav - 2022*
  • 689 - Shikhar Dhawan - 2018
  • 641 - Virat Kohli - 2016
  • 590 - Rohit Sharma - 2018
  • 497 - Rohit Sharma - 2022*
  • 497 - Rohit Sharma - 2016