Other Indians who made the `cut'

Pos Player R1 R2 R3 R4 Total +/- Prize (US$) 32 Sanjay Kumar 74 71 71 73 289 1 2,490.00 34 Shamim Khan 71 74 72 73 290 2 2,280.00 39 Vikrant Chopra (A) 69 79 71 72 291 3 — 39 Jaiveer Virk 69 71 77 74 291 3 1,950.00 39 Vinod Kumar 70 72 74 75 291 3 1,950.00 39 Pappan 69 70 76 76 291 3 1,950.00 46 Arjun Singh 70 78 75 69 292 4 1,620.00 46 Sandeep Syal 75 72 70 75 292 4 1,620.00 46 S. P. Chaurasia 74 72 68 78 292 4 1,620.00 51 Yusof Ali 77 68 79 69 293 5 1,350.00 51 Jumman 69 78 73 73 293 5 1,350.00 55 Vishal Singh 75 70 76 73 294 6 1,110.00 55 Shiv Prakash 73 72 74 75 294 6 1,110.00 55 Rahil Gangjee 75 69 73 77 294 6 1,110.00 55 Harinder Gupta (A) 77 69 71 77 294 6 — 60 Amritinder Singh 73 75 72 75 295 7 960.00 63 Gurbaraz Mann 75 72 71 79 297 9 870.00 64 Ajay Gupta 71 73 73 81 298 10 840.00 65 Ali Sher 71 74 79 75 299 11 795.00 65 Suleman Ali 75 72 72 80 299 11 795.00 68 Monish Bindra 77 71 76 78 302 14 400.00 69 Roop Singh 76 72 79 76 303 15 400.00

72 Balbir Singh Verma 74 72 80 82 308 20 400.00

73 Gast Ram 74 73 78 84 309 21 400.00