• 37 - Bowler: Harshal Patel (RCB) v CSK, 2021
  • 37 - Bowler: Prashanth Paramesarwaran (KTK) v RCB, 2011
  • 35 - Bowler: Daniel Sams (MI) v KKR, 2022
  • 33 - Bowler: Ravi Bopara (PBKS) v CSK, 2010
  • 33 - Bowler: Parvinder Awana (PBKS) v CSK, 2014
  • 31 - Bowler: Yash Dayal (GT) v KKR, 2023
  • 31 - Bowler: Arjun Tendulkar (MI) v PBKS, 2023