Buffon proud to break record

Buffon proud to break record