Zidane: Final has no favourite

Zidane: Final has no favourite