Konta comfortably into Miami Open third-round

null