Favourites react to Euro 2016 draw

Favourites react to Euro 2016 draw